Twister

฿ 300

เกมท้าทายความยืดหยุ่นและเอื้อม /  Classic twister game that ties you up in knots

Out of stock

SKU: 6200 Category:

ปูเสื่อไวนิลขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นมีจุดเรียงราย 6 x 4 จุดแต่ละจุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว จุดมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียว 1 คนจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการ และผู้เล่นอื่น ๆ ได้สูงสุดถึง 4 คนยืนบนเสื่อในจุดต่างๆ

ตาแต่ละครั้งประกอบด้วยผู้ดำเนินการหมุนเครื่องหมุนซึ่งจะให้ผลจับคู่สีสุ่มกับองค์ประกอบแบบสุ่มจากชุด (มือซ้ายมือขวาเท้าซ้ายเท้าขวา) ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องใส่ส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องในจุดสีที่เกี่ยวข้อง ถ้าส่วนของร่างกายอยู่ในจุดที่มีสีนั้นจะถูกย้ายไปยังจุดอื่นที่มีสีเดียวกัน ไม่มีส่วนใดของร่างกายของสองผู้เล่นบนจุดเดียวกัน หากผู้เล่นตกหรือแตะข้อศอกหรือเข่าลงพื้นจะถูกตัดออก ทำซ้ำจนกว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะยังคงอยู่

A large vinyl playing mat is placed on the floor, with a 6 x 4 array of spots, each spot about 6 inches in diameter. The spots are colored red, blue, yellow, and green. A player is chosen to moderate, and the rest of the players, up to 4, stand on the play mat with their feet on different spots.

Each turn consists of the moderator spinning a spinner, which gives a result matching a random color with a random element from the set (left hand, right hand, left foot, right foot). Each player must put the relevant bodypart on the relevant color spot. If the bodypart is already on a spot of that color it is moved to another spot of the same color. No two players bodyparts can share the same spot. If a player falls or touches an elbow or knee to the ground they are eliminated. Iterate until one player remains

อายุ 5+ / Age 5+

ผู้เล่น 2-4 คน / Players 2-4

เวลาเล่น 10 นาที / Playing Time 10 minutes

วิธีการเล่น / Playing instructions:

Refund & Cancellation Policy

นโยบายการยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อ Line: @babypicks หรือ IG: babypicks เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางอีเมล

นโยบายการคืนเงิน
การขายทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และการคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากส่งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเท่านั้น และการร้องขอส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพยายามช่วยให้ได้รับเงินคืนจากบริการไปรษณีย์แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบใด ๆหากไม่ได้รับเงินคืนจากไปรษณี การตัดสินใจทั้งหมดของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

Cancellation policies
You can cancel an order only if the order is still in progress, this means that the payment has not been finalized. We will respond to cancellation requests processed through Line: @babypicks or IG: babypicks and we will not acknowledge or respond to cancellation requests processed through email.

Refund Policy
All sales are final. Refunds will only be provided if incorrect or defective item is sent and the request for return or exchange must be initiated within 7 days of receiving the item. In case of damage during the mail, the company will try to help get the money back from the postal service but the company will not be held accountable if the postal services refuse to pay. All decisions made by the company in the regard to the transaction will be final.

Scroll to Top