Twister Hopscotch

฿ 520

เกมกระโดดสนุกฯ พร้อมกับร้องเพลงเต้นและตบมือ / Fun Hopping game and spinner dictates to Dance, Sing, Clap, or Wiggle.

Out of stock

SKU: 6134 Category:

ในเด็ก Twister Hopscotch เล่นคลาสสิกแบบ hopscotch ในรูปแบบใหม่ หลังจากหมุน Spinner ผู้เล่นจะถูกท้าทายให้กระโดดผ่านเส้นทาง Twister Hopscotch โดยไม่ต้องแตะสีที่ระบุไว้ใน Spinner

เกมมาพร้อมกับ 13 วงแหวนพลาสติกสีฟ้า, สีแดง, สีเหลืองและสีเขียวที่สามารถเชื่อมต่อในจำนวนรูปแบบพื้นใด ๆ ที่มี 16 สายแหวนที่ให้มา นอกจากนี้ยังมี spinner ขนาดใหญ่ เกมสามารถเล่นบนพื้นผิวเรียบใด ๆ ในร่มหรือด้านนอก

ผู้เล่นมีสี่ตัวเลือกในการเล่นเกม:
– หลีกเลี่ยงการกระโดดบนสีที่ระบุไว้ใน spinner
– เพียงกระโดดสีที่ระบุไว้ใน spinner
– หลีกเลี่ยงการกระโดดบนสีที่ระบุไว้ใน spinner แต่ให้แตะจุดด้วยมือของคุณ
– ทำกิริยารายการสำหรับสีที่ระบุ อย่างเช่น เต้นรำร้องเพลงตบมือหรือเขย่าเอว

In Twister Hopscotch kids play classic hopscotch in new ways. After spinning the spinner players are challenged to hop through the Twister Hopscotch path without touching the color indicated on the spinner.

The game comes with 13 colored plastic rings in blue, red, yellow, and green which can be connected in any number of floor patterns with 16 supplied ring connectors. Also provided with the game is a large spinner. The game can be played on any flat surface indoors or outdoors.

Players have four choices of game play:
-Avoid hopping on the color indicated on the spinner
-Only hop on the color indicated on the spinner
-Avoid hopping on the color indicated on the spinner, but touch the spot with your hand
-Perform “action” item for the color indicated. There are four potential action items; Dance, Sing, Clap, or Wiggle.

อายุ 5+ / Age 5+

ผู้เล่น 1-4 คน / Players 1-4

เวลาเล่น 10 นาที / Playing time 10 minutes

วิธีการเล่น / Playing Instructions:

Refund & Cancellation Policy

นโยบายการยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อ Line: @babypicks หรือ IG: babypicks เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางอีเมล

นโยบายการคืนเงิน
การขายทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และการคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากส่งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเท่านั้น และการร้องขอส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพยายามช่วยให้ได้รับเงินคืนจากบริการไปรษณีย์แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบใด ๆหากไม่ได้รับเงินคืนจากไปรษณี การตัดสินใจทั้งหมดของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

Cancellation policies
You can cancel an order only if the order is still in progress, this means that the payment has not been finalized. We will respond to cancellation requests processed through Line: @babypicks or IG: babypicks and we will not acknowledge or respond to cancellation requests processed through email.

Refund Policy
All sales are final. Refunds will only be provided if incorrect or defective item is sent and the request for return or exchange must be initiated within 7 days of receiving the item. In case of damage during the mail, the company will try to help get the money back from the postal service but the company will not be held accountable if the postal services refuse to pay. All decisions made by the company in the regard to the transaction will be final.

Scroll to Top