Piano Fitness Rack

฿ 720

เพลย์ยิมสำหรับทารกเพื่อพัฒนาการประสานวิสัยทัศน์กับมือ พัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาหูและการจดจำสี เพลย์ยิมนี้มาพร้อมกับไมโครโฟน พอร์ต MP3 และปุ่มเล่นเพลงนุ่มนวล

Play Gym for infants to develop hand eye coordination, muscle development, auditory development and color recognition. This gym comes with a microphone, MP3 port and soft music play button.

Availability: 1 in stock

SKU: HE0618 Category:

การรับรู้สี – ความเข้าใจในสีและรูปร่างที่ต่างกัน

ความทนทานต่อการเล่น – เฟรมออกกำลังกายมัลติฟังก์ชั่นสำหรับทารกซึ่งสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 18 เดือน

ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ – ทารกอายุสามเดือนสามารถนอนและแตะที่ปุ่มเปียโนรวมทั้งสัมผัสของเล่นแขวนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อแขนและขา

การประสานวิสัยทัศน์กับมือ – ทารกอายุหกเดือนสามารถนั่งและเล่นกระดิ่งระฆังแขวนซึ่งจะฝึกความสามารถและความคล่องตัวของมือเล็ก ๆ ของทารก

พัฒนาการด้านเสียง – เมื่อทารกแตะคีย์เปียโนจะเล่นเสียงที่แตกต่างออกไปและกระตุ้นความรู้สึกของการได้ยินของทารก

คุณสมบัติเพิ่มเติม ไมโครโฟน MP3 พอร์ต และปุ่มเล่นเพลงนุ่มนวล

 

Color Recognition – The cognition of different colors and shapes

Resistant to Play – A Multifunctional Piano fitness frame to accompany the baby more than 18 months

Promote Muscle development – The three months old babies can lie down and tap on the piano keys as well as touch the pendant, which will promote the muscle development of arms and legs

Hand eye coordination– Six month old babies can sit and play the hanging ring bell which will train grasping capability and flexibility of babies’ small hands

Auditory development – When babies tap on piano keys, it will play a different sound and stimulate babies’ sense of hearing.

Additional features: Microphone, MP3 port and soft music play button.

Refund & Cancellation Policy

นโยบายการยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อ Line: @babypicks หรือ IG: babypicks เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางอีเมล

นโยบายการคืนเงิน
การขายทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และการคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากส่งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเท่านั้น และการร้องขอส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพยายามช่วยให้ได้รับเงินคืนจากบริการไปรษณีย์แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบใด ๆหากไม่ได้รับเงินคืนจากไปรษณี การตัดสินใจทั้งหมดของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

Cancellation policies
You can cancel an order only if the order is still in progress, this means that the payment has not been finalized. We will respond to cancellation requests processed through Line: @babypicks or IG: babypicks and we will not acknowledge or respond to cancellation requests processed through email.

Refund Policy
All sales are final. Refunds will only be provided if incorrect or defective item is sent and the request for return or exchange must be initiated within 7 days of receiving the item. In case of damage during the mail, the company will try to help get the money back from the postal service but the company will not be held accountable if the postal services refuse to pay. All decisions made by the company in the regard to the transaction will be final.

Scroll to Top