Math Master

฿ 640

เกมเรียนคณิต / Learn Math while playing Math Express !

 • เกมฝึกคณิตศาสตร์ แผ่นกิจกรรมที่เขียนได้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / MATH MASTER: Educational write and wipe activity mat related to Math skills
 • เรียนรู้ผ่านการเล่น: 16 เกมที่เล่นซ้ำได้สร้างทักษะผ่านวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน / LEARN THROUGH PLAY: 16 highly engaging and repeatable games which build core skills through fun learning methodologies
 • ทักษะที่ได้รับ: การแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การประมาณ การตัดสินใจ การมีสมาธิ / KEY SKILLS : Problem Solving, Critical Thinking, Estimation, Decision Making, Concentration
 • ผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้: การบวกลบ การคูณหาร คณิตศาสตร์จิต สูตรคูณ เคล็ดลับในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการข้อมูล / KEY LEARNING OUTCOMES : Addition and Subtraction, Multiplication and Division, Mental Maths, Time Tables, Tricks to master math, Factors and Multiples, Data handling
 • เกมการศึกษาที่สนุกสนาน: เนื้อหาที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงซึ่งเหมาะสมกับวัยเน้นทักษะและมีส่วนร่วมอย่างไม่สิ้นสุด / FUN EDUCATIONAL GAME : Truly innovative content which is age appropriate, skill oriented and infinitely engaging for young learners
 • เหมาะสำหรับโรงเรียนและที่บ้าน / Suitable for schools and home
 • ประกอบด้วยแผ่นทำกิจกรรมสองด้าน 6 แผ่น ปากกา Skilly Billy 2 แท่ง ผ้าเช็ด 1 ผืนและใบรับรองความสำเร็จของ Skilly Billy 1 ใบ / Includes 6 double-sided activity mats, 2 Skilly Billy Dry Erase Markers, 1 Duster Cloth and 1 Skilly Billy Achievement Certificate
 • แผ่นกิจกรรมทั้งหมดมาพร้อมกับคำแนะนำที่เข้าใจง่าย / All the activity mats come with instructions which are easy to understand
 • แบรนด์ Skillmatics มีจำหน่ายใน 26 ประเทศทั่วโลก / Skillmatics brand is available in 26 countries globally
 • อายุ 6+ / Age 6+
 • วัสดุแผ่นกิจกรรมปลอดสารพิษตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา ASTM F963-17 / Non toxic material used for mats conforms to US safety standard of ASTM F963-17
 • วัสดุปากกาปลอดสารพิษตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา ASTM D-4236 / Non toxic material used for Pens conforms to US safety standard of ASTM D-4236
 • #Skillmatics #MathMaster #EducationalGames #ActivityMat #WriteandWipe #BabyPicks #LearningGames #BasicSkills #KidsGames #FunGames

วิดีโอ / Video

Weight 575 g
Dimensions 41 × 3 × 30 cm

Refund & Cancellation Policy

นโยบายการยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อ Line: @babypicks หรือ IG: babypicks เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางอีเมล

นโยบายการคืนเงิน
การขายทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และการคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากส่งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเท่านั้น และการร้องขอส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพยายามช่วยให้ได้รับเงินคืนจากบริการไปรษณีย์แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบใด ๆหากไม่ได้รับเงินคืนจากไปรษณี การตัดสินใจทั้งหมดของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

Cancellation policies
You can cancel an order only if the order is still in progress, this means that the payment has not been finalized. We will respond to cancellation requests processed through Line: @babypicks or IG: babypicks and we will not acknowledge or respond to cancellation requests processed through email.

Refund Policy
All sales are final. Refunds will only be provided if incorrect or defective item is sent and the request for return or exchange must be initiated within 7 days of receiving the item. In case of damage during the mail, the company will try to help get the money back from the postal service but the company will not be held accountable if the postal services refuse to pay. All decisions made by the company in the regard to the transaction will be final.

Scroll to Top