Sale!

Machi Koro

฿ 780 ฿ 390

(เวอร์ชันภาษาจีน) คุณเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองและต้องพัฒนาให้เกิดความมั่งคั่ง / (Chinese Version) You are Mayor of Machi Koro city and you must develop it to prosperity compared to other players.

Note: เกมนี้เวอร์ชันภาษาจีน /This game is in Chinese Version

Machi Koro เป็นเกมที่เร็วสำหรับผู้เล่น 2-4 คน ผู้เล่นแต่ละคนต้องพัฒนาเมืองตามเงื่อนไขของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสถานที่ทั้งหมดเร็วกว่าคู่แข่ง เมื่อถึงตาผู้เล่นแต่ละคนจะโยนลูกเต๋าหนึ่งหรือสองอัน ถ้าผลรวมของลูกเต๋าตรงกับจำนวนของอาคารที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของพวกเขาได้รับผลกระทบจากอาคารนั้น ในบางกรณีฝ่ายตรงข้ามจะได้รับประโยชน์จากตาของคุณ (เช่นเดียวกับที่คุณจะได้รับประโยชน์จากตาพวกเขา) จากนั้นเงินที่มีอยู่ในมือผู้เล่นสามารถสร้างจุดสังเกตหรืออาคารใหม่เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเมืองของตนในอนาคต ผู้เล่นคนแรกที่สร้างสถานที่สำคัญเสร็จชนะ

Machi Koro is a fast-paced game for 2-4 players. Each player wants to develop the city on their own terms in order to complete all of the landmarks under construction faster than their rivals. On their turn, each player rolls one or two dice. If the sum of the dice rolled matches the number of a building that a player owns, they get the effect of that building; in some cases opponents will also benefit from your die (just as you can benefit from theirs). Then, with money in hand a player can build a landmark or a new building, ideally adding to the wealth of their city on future turns. The first player to construct all of their landmarks wins!

อายุ 8+ / Age 8+

ผู้เล่น 2-4 คน / Players 2-4

เวลาเล่น 30 นาที / Playing Time 30 mins

วิธีการเล่น / Playing Instructions:

Refund & Cancellation Policy

นโยบายการยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อ Line: @babypicks หรือ IG: babypicks เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางอีเมล

นโยบายการคืนเงิน
การขายทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และการคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากส่งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเท่านั้น และการร้องขอส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพยายามช่วยให้ได้รับเงินคืนจากบริการไปรษณีย์แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบใด ๆหากไม่ได้รับเงินคืนจากไปรษณี การตัดสินใจทั้งหมดของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

Cancellation policies
You can cancel an order only if the order is still in progress, this means that the payment has not been finalized. We will respond to cancellation requests processed through Line: @babypicks or IG: babypicks and we will not acknowledge or respond to cancellation requests processed through email.

Refund Policy
All sales are final. Refunds will only be provided if incorrect or defective item is sent and the request for return or exchange must be initiated within 7 days of receiving the item. In case of damage during the mail, the company will try to help get the money back from the postal service but the company will not be held accountable if the postal services refuse to pay. All decisions made by the company in the regard to the transaction will be final.

Scroll to Top