ประกาศงาน

พนักงานเซลล 2 ตำแหน่ง

  • อายุ 25 ถึง 45 ปี
  • ชายหรือหญิง
  • ไม่สูบบุหรี่
  • ประสบการณ์การขาย 2 ปีขึ้นไป
  • บริษัทไม่กดดันในการขายเพราะเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชั่น
  • วิ่งต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มยอดขาย
ค่าตอบแทน
  • จ่ายคอมมิชชั่นคงที่ 10% จนถึงยอดขาย 200,000 บาท/เดือน และ 12% เมื่อยอดขายมากกว่านั้น
  • ลูกค้าเก่าสั่งอีกก็ได้คอมมิชชั่น 10% เลยเมื่อตั้งฐานลูกค้าได้แล้วรายได้รวมจากค่าคอมจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
  • รักษาทางการแพทย์ที่พระนครคลินิกจรัญ 3 หลังจากทำงาน 3 เดือนเป็นต้นไป
Scroll to Top